Par sporta nozīmi skolēnu ikdienā

To, ka sports ir svarīga dzīves sastāvdaļa, kas palīdz uzturēt labu veselību un uzlabot izskatu, zinām mēs visi. Tomēr realitātē šo jomu mums ir diezgan grūti iekļaut savā ikdienā, jo vienmēr ir daudz atrunu, laika trūkums, slinkums un nemotivētība. Protams, vienmēr ir pozitīvi izņēmumi. Un tas ir lieliski. Bet vairums cilvēku par sportu sāk domāt tad, kad sāk skanēt kādi trauksmes zvani – parādās liekais svars, pieklibo veselība, zūd enerģija un darbaspējas. Tad sports ir kā viens no efektīviem risinājumiem. Bet tas darbojas tad, ja tiek pieņemts kā ilgtermiņa līdzgaitnieks.

Vecāku un sabiedrības piemērs

vecāku piemērs sportāEs domāju, ka šobrīd sabiedrībā valda pozitīva tendence, kas sportu un kustības parāda kā kaut ko modernu un pat stilīgu. Daudzi sabiedrībā zināmi cilvēki, kuri sākuši sportot un jūt to pozitīvo ieguvumu, rāda to arī citiem, runā par to, informē par saviem sportiskajiem sasniegumiem un gaitām sociālo tīklu kontos. Tas ir ļoti labi tieši tāpēc, ka tādā veidā vismaz tagadējām paaudzēm, kuras ir tikai dzīves sākumposmā, varam iemācīt mīlestību un patiku pret sportu. Ja tas tiek izdarīts jau skolas vecumā, tad tālāk dzīvē to būs daudz vieglāk padarīt par savu dzīvesveidu, kas ļaus mūžu aizvadīt daudz kvalitatīvāk un piesātinātāk. Bet viss vienmēr sākas ģimenē. Arī sports. Manā gadījumā tam bija liela nozīme, ka vecāki bija sportiski, tēvs pamudināja mani iemīlēt dažādas bumbu spēles, kas tagad ir neatņemama manas dzīves sastāvdaļa.

Sports var būt daudzveidīgs un aizraujošs

No sava skolas laika atceros, ka sporta stundas bija briesmīgas, jo skolotājam nebija nekādas radošās izdomas, tikai monotonā balsī tika izteiktas pavēles. Tas lielai daļai klasesbiedru radīja riebumu pret šo nodarbi. Man paveicās, jo aktīvi varēju sportot arī ārpus skolas. Bet citiem tādas iespējas nebija. Tāpēc es domāju, ka izglītības sitēmā daudz kam ir jāmainās. Daudz jau ir mainījies, bet noteikti vēl daudz darāmā, lai panāktu, ka skolēniem ir interese, viņi aizraujas un grib paši piedalīties. Svarīga ir pedagoga personība, radošs un mūsdienīgs mācību veids, iespēja dažādot sporta stundas. Te noteikti jāmin sporta nometnes pusaudžiem un bērniem, jo tās var sportu padarīt par patiešām lielisku piedzīvojumu vienas vai vairāku nedēļu garumā.

Sports ir iekļaujošs un iekļaujams

Labs piemērs, kā sportu integrēt arī citās nozarēs, ir Ergo Education piedāvātās nometnes pusaudžiem, kur valodu apmācība tiek apvienota ar dažādām aktivitātēm, sporta veidiem, ko skolēni paši var izvēlēties atbilstoši savai gaumei. Ergo Education pusaudžu nometnes notiek ārzemēs, tās tiek veidotas pēc modernas apmācību metodes, kad valoda tiek apgūta reālās situācijās, dabiskā vidē. Un sports ir viena no nodarbēm, kas tiek nodrošināta līdzās valodu apmācībai, to integrējot arī sporta procesā. Nometnes pusaudžiem tiek rīkotas par visādām tēmām, katrs var izvēlēties savām interesēm atbilstošu, tomēr, manuprāt ir ļoti labi, ja nometnes pusaudžiem un bērniem neizslēdz arī citas nozares, kas tiešā veidā neattiecas uz nometnes tematiku. Tādā veidā sports kļūst par dabisku dzīves sastāvdaļu, neradot skolēnos apziņu – es jau esmu tas nesportiskais, es jau labāk mācos kaut ko citu.

Veselīgs dzīvesveids kā vienota sistēma

veselīgs dzīves veidsPatiesībā man vajadzēja sākt ar to, ka izcelt nevis vienu pašu sportu un tā nozīmi, svarīgumu skolēnu dzīvēs un viņu nākotnes veidošanā, bet veselīgu dzīvesveidu kā tādu. Sports ir cieši saistīts ar pilnvērtīgu un pārdomātu uzturu. Sportā svarīga ir arī emocionālā stabilitāte, psiholoģiskā noturība, spēja darboties komandā. Fiziski un mentāli vesels cilvēks veidojas no dažādiem aspektiem. Un par tiem jārunā jau no mazotnes, vedojot bērnos priekšstatus, mācot, parādot un ievirzot. Tas ir veids, kā nākotnes sabiedrību, ko veidos šodienas bērni, padarīt veselāku, laimīgāku un spējīgāku. Un te nozīme ir tam, cik vienota un saliedēta ir izglītības sistēma, kā pedagogi sadarbojas, kā nenodala vienu nozari un priekšmetu no otra, jo reālājā dzīvē jau tas viss ir cieši saistīts un savstarpēji ietekmējas.

Author: Ritvars

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *